خط مشی کیفیت

شرکت ام .جی .آی کوتیر ایلیا به‌عنوان طراح و سازنده فیلترهای صنعتی و قطعات نیروی محرکه و قطعات پلاستیکی سامانه سوخت‌رسانی در ایران با انتخاب استاندارد IATF 16949 و استاندارد بین المللی ISO 9001 به‌عنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت،  به‌منظور رعایت کیفیت در طراحی ، ساخت و تحویل قطعات و در نظر گرفتن جهت‌گیری استراتژیک سازمان ، خط مشی کیفیت خود را در جهت ارتقاء کیفیت، تضمین مشخصات فنی محصولات و رضایت کامل مشتریان و ذینفعان به شرح زیر اعلام می‌نماید:
-  ارتباط نزدیک و مستمر با مشتریان به‌ منظور کسب اطمینان از درک خواسته‌های آن‌ها در جهت دست‌یابی به ضایعات صفر و تحویل به موقع
-  ارتقاء آگاهی و دانش سازمان از طریق آموزش، ثبت و انتقال تجارب، ترغیب به مطالعه و پژوهش کارکنان سازمان
-  ایجاد محیط امن و مناسب و گسترش کار گروهی، ارائه پیشنهاد و جذب مشارکت کارکنان در فعالیت‌های کلیدی
-  رعایت و تامین الزامات و خواسته‌های استانداردهای مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن در سازمان
-  استفاده بهینه از منابع با رعایت اصول ایمنی و قانونی و زیست محیطی در ارتباط با کارکنان و محصول
-  توسعه حضور در بازارهای داخلی با افزایش کیفیت محصولات
مسئولیت اصلی سیستم کیفیت به عهده مدیرعامل بوده و مدیر تضمین کیفیت، مسئول حصول اطمینان از ایجاد، اجرا و حفظ کارایی و پویایی سیستم و ارائه گزارش به مدیر عامل می‌باشد.
کلیه پرسنل وظیفه دارند اصول این خط مشی را درک نموده و در اجرای فعالیت‌ها، آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.
شماره بازنگری : 7
تاریخ بازنگری : 07/11/1396
 
                                                                                مدیر عامل
                                                                                مازیار ناظری