خدمات تولیدی شرکت ام. جی. ای کوتیر ایلیا

خدمات تولیدی شامل:

1- دستگاه تزریق پلاستیک بادی

2- دستگاه‌های تزریق پلاستیک 

 1-2- 160 تن
 2-2- 250 تن
 3-2- 360 تن
 4-2- 530 تن
 5-2- 700 تن

3- دستگاه‌های جوش پلاستیک

 1-3- جوش چرخشی (اصطحکاکی)
 2-3- جوش صفحه داغ
 3-3- فرکانس زیاد

4- دستگاه تزریق پلی‌اورتان